چاپ مقاله در مجلات مختلف اعم از داخلی و خارجی از ضروریات مراحل تکمیلی تحصیل در مقاطع ارشد و خصوصا دکترا می باشد . و این امر هر چند نشانگر علاقه و جدیت دانشجو در امر تحقیق و پژوهش به حساب می آید اما در روند پذیرش و همچنین دریافت مدرک در این مقاطع تحصیلی از نکات مهم و کلیدی می باشد ودر بسیاری از دانشگاهها حتی چاپ مقاله در نمره پایان نامه تاثیر مستقیم دارد و در برخی موارد نیز نمره اختصاصی جهت ارائه مقاله توسط دانشگاه در نظر گرفته می شود.

از طرفی دانشجویانی که دارای مقالات علمی پژوهشی هستند شانس بیشتری برای دریافت پذیرش در مقاطع تحصیلی بالاتر، به ویژه در مقطع دکتری دارند.

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه

 اگر برای اهداف یاد شده نیاز به استخراج مقاله از پایان نامه دارید با فراگیری فنون و روشهای استخراج مقاله می توانید در عرض 2 الی 3 روز به این امر دست پیدا کنید .

تهیه مقاله از پایان نامه دارای اهمیت زیادی می باشد و در واقع ارزش پایان نامه با استخراج یک یا حتی چند مقاله علمی و چاپ آنها در مجلات نمایان می گردد .بنابراین هر قدر این مقالات با موضوعات به روز و محتواهای علمی جدید عجین گردد میزان موفقیت را بالاتر خواهد برد

استخراج مقاله از پایان نامه کار بسیار راحت و آسانی می باشد به شرط آنکه به نحوه این استخراج بصورت کامل آشنا باشید .

*مقاله ها به طور کلی دارای 5 قسمت اصلی می باشند: چکیده، مقدمه ، پیشینه تحقیق و روش شناسی ، یافته ها و بحث و نتیجه گیری .

1-چکیده : این قسمت بعنوان اولین ویکی از مهم ترین قسمتهای مقاله باید حاوی عناوین مهم متن مقاله باشد به نحوی که خواننده به وضوح دریابد که در کل این مقاله چه چیزهایی عنوان گردیده و هدف کلی این مقاله چه می باشد .همچنین در این قسمت باید واژگان کلیدی به کاربرده شده در مقاله نیز عنوان گردد. 

 2-مقدمه: این قسمت از مقاله در واقع همان قسمت بیان مساله در پایان نامه می باشد با این تفاوت که در مقاله فقط باید قسمت های مهم و اساسی را استخراج کرد .و آوردن تمامی قسمتهای بیان مسأله لازم نیست

 3- روش شناسی و پیشینه تحقیق : این قسمت عبارت است از؛ روش تحقیق، ابزار اندازه گیری و روش تحلیل اطلاعات که از فصل ۳ پایان نامه به صورت خلاصه استخراج و در مقاله آورده می شود.

4-یافته ها:یافته های مقاله درواقع خلاصه ای از نتایج بدست آمده فصل چهارم است . که بطور اختصار در مقاله آورده می شود.لازم به ذکر است در پایان نامه هایی که دارای آمار توصیفی و.. می باشندآوردن جدولهای آماری کفایت می کند و نیازی به ارائه تمام موارد توصیفی نیست .

5- بحث و نتیجه گیری:  قسمت در واقع بخش نهایی مقاله می باشدلذا باید با توجه به  موارد مطرح شده در متن مقاله و با اشاره به فرضیات بحث ، نتیجه گیری مباحث انجام و در این بخش ذکر شود.

مواردی که باید در نوشتن و یا استخراج یک مقاله رعایت شود:   

*عنوان مقاله : سعی شود در تعیین عنوان مقاله ابتکار عمل در خصوص نو بودن و کاربردی بودن موضوع لحاظ گردد و اگر مقاله از پایان نامه استخراج می شود نیازی نیست که موضوع مقاله همان موضوع پایان نامه باشد .لازم به ذکر است در صورتی که پایان نامه شما دارای بار علمی زیادی می باشد شما به راحتی می توانید چندین مقاله از یک پایان نامه استخراج نماید.          

*تعداد صفحات مقاله معمولاً ۱۵ تا ۱۷ صفحه می باشد اما این مورد می تواند حداقل تا 10 صفحه و حداکثر تا 25صفحه نیزدر نظر گرفته شود .ولی یک مقاله خوب و متعارف از 19 صفحه تجاوز نمی کند.

*تعداد کلمات مقاله باید حدودا ۵ تا ۶ هزار کلمه باشد.

* تعداد کلمات چکیده در یک مقاله نرمال ،همراه با واژگان کلیدی نباید از 250کلمه تجاوز کند . هر چند که تا 300 کلمه نیز می شود در یک چیکده گنجانده شود .

*رفرنس ها باید دقیق و کامل باشد . همچنین باید فقط منابعی آورده شود که از آنها در مقاله استفاده گردیده است و نیازی به آوردن تمامی منابع ذکر شده در پایان نامه نیست .

فرمت استخراج مقاله از پایان نامه

در فرایند تبدیل پایان نامه به مقاله در واقع یک نوشته حجیم با جزئیات فراوان به یک مقاله با حجم چند صفحه ای تبدیل می شود .و این کار فقط شامل خلاصه سازی نیست بلکه آن را باید در یک قالب علمی مناسب ارائه کرد بنابراین می توان گفت فرمت قابل قبول و استاندارد یک مقاله علمی پژوهشی تفاوت های زیادی با یک پایان نامه دارد لذا اگر بخواهیم مقالت مستخرج از پایان نامه را به چاپ برسانیم باید حتمابه اصول و قواعد مربوط به نحوه نوشتار ی مقالات آشنا بوده و آنها را رعایت کنیم . به این منظور قبل از ارسال مقاله به مجله یا فصلنامه مورد نظر حتما باید قواعد مربوط به آن مجله را از قسمت راهنمای نویسندگان دانلود و مطالعه نماییم و در مرحله بعد مقاله خود را طبق همان قواعد فرمت بندی ، اصلاح و ارسال کنیم.

نکات کلیدی جهت اخذ پذیرش مقاله در مجلات معتبر

۱-موضوع و یا عنوان به روز ،جدید ،کاربردی ،واضح و کوتاه مقاله

۲- چکیده ی مناسب (مختصر و مفید و بیانگر هدف اصلی تحقیق، روش تحقیق، نتایج تحقیق ،واژگان کلیدی تحقیق )

3- درمقدمه مقاله باید این موارد رعایت گردد .

*ارائه یک تعریف از موضوع مورد نظر از قول منابع معتبر

*در بیان مساله ضمن تعریف مساله ، مشکلات مرتبط با موضوع و همچنین سوالات تحقیق به صورت جملات پرسشی ذکر شود . همچنین در این قسمت باید به اهمیت موضوع نیز پرداخت شودو تحقیقات صورت گرفته در خصوص این موضوع در قالبهای مختلف اعم از کتاب ، مقاله و.. با ذکر عناوین دقیق آورده شود.

4-در قسمت نتایج تحقیق در مقاله های انگلیسی باید از مهم ترین جداول و نمودار ها استفاده نمایید . و نیازی به آوردن همه جداول و نمودارها در مقاله نیست .

 5-در بخش پایانی مقاله یعنی قسمت بحث و نتیجه گیری در ابتدا باید به نکات مهمی که در تحقیق آمده است اشاره نموده و سپس با آوردن نتایج هر فرضیه نتیجه تحقیقات دیگران را در رابطه با آن فرضیه نوشته  و بعد این نتایج را با نتیجه خود مقایسه نماید.

6-منابع تحقیق باید کاملا دقیق باشد و در آن تمامی موارد مورد نیاز اعم از نام نویسنده یا نویسندگان ،سال انتشارو… بصورت صحیح ذکر گردد.

انواع رفرنس دهی در مقالات

*رفرنس نویسی به روش APA

این روش بیشتر برای کارهای پژوهشی و تحقیقات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دراین سبک از هر چهار طرف کاغذ یک اینچ (معادل ۲. ۵۴ سانتی متر) فاصله اعمال می‌شود. فونت مورد استفاده در این سبک معمولا Times New Roman می‌باشد.در این روش قسمتی از اطلاعات منبع در متن نوشته می‌‌آید و شکل کامل‌ترآن در انتهای فایل متنی یا همان قسمت منابع یا مآخذ، قید می‌شود.

*روشAMA

این مدل از رفرنس دهی برای مقالات و تحقیقات پزشکی استفاده می‌شود. در این روش به هر منبع یک شماره نسبت داده می‌شود و با آوردن این شماره‌ها در متن نوشته، به منبع مورد نظر اشاره می‌کنیم. در بخش منابع یا ارجاعات هم یک لیست شماره‌گذاری شده از رفرنس‌ها به همراه کلیه‌ی اطلاعات، آورده می شود.

*روش MLA

برای نوشته‌های مرتبط با شاخه‌ی ادبیات و علوم انسانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش هم برای هر منبع، نیاز به دو قسمت داریم . یک قسمت در متن اصلی و یک قسمت در انتهای نوشته ‌یا همان قسمت منابع و مأخذ .در این روش بعد از تمام شدن متن استناد شده از کتاب، در داخل پرانتز، نام خانوادگی نویسنده و شماره‌ی صفحه قید می‌شودو مابقی اطلاعات مربوط به کتاب در قسمت انتهایی یا همان منابع، آورده می‌شود.

*شیوه‌ی رفرنس نویسی Harvard Referencing

این روش از دو بخش مجزا تشکیل می شود :

  • استناد در متن: زمانی که از یک نقل قول استفاده می‌کنیم، بلافاصله بعد اتمام جمله داخل پرانتز نام نویسنده و سال را قید می‌کنیم.
  • استفاده از فهرست منابع که در این حالت اطلاعات کامل را در فهرست منابع می آوریم .

*روش  Chicago

از این روش جهت انتشار یک متن استفاده می گردد.به این نحو که در انتهای هر نقل قول، متن یا نوشته‌ی اقتباس شده از دیگر نویسندگان، از یک شماره استفاده می‌کنیم. وتوضیحات را  در پی نوشت درج می کنیم .

* روش رفرنس نویسی The Turabian Style 

این روش از نظر استفاده  با روش CMS تقریبا مشابه است؛ با این تفاوت که سبک CMS برای نوشته‌هایی که قرار به انتشار آنها است، سازماندهی شده است ولی این روش ،شیوه ی استاندارد انتشار نیست.

* رفرنس نویسی به روش  IEEE Documentation Style

این روش  استانداردی برای تمامی ژورنال‌ها و مجلات انجمن  IEEEمی‌باشدکه در  اکثر مواقع برای مقالات رشته های  مهندسی و علوم کامپیوتر، استفاده می‌شود. در این روش در متن از اعداد استفاده می‌کنیم و در انتها فهرست منابع را می آوریم .

* روش Iso 690

این روش برای ارجاع دهی متون، با هر موضوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه ارجاع دهی برای فایل‌های متنی الکترونیکی کاربرد بیشتری دارد.آخرین ورژن ارائه شده از این روش در سال ۲۰۱۰ می‌باشد که قابلیت ارجاع به کلیه منابع اطلاعاتی را دارد؛ از جمله کتاب، مقاله، منابع الکترونیکی (نرم افزارها و پایگاه‌های داده)، موسیقی، صدای ضبط شده، تصاویر متحرک و …

با ما باشید:

موسسه مشاوران اندیشه با ارائه‌ی مشاوره با همکاری مشاوران و اساتید برتر استانی و کشوری در موضوعات و رشته های مختلف علوم انسانی پاسخگوی درخواستهای شما عزیزان میباشد.  لذامی توانید در صورت نیاز به هر بخش از خدمات مورد نیاز دراین خصوص  از طریق لینک ثبت سفارش و تکمیل فرم مخصوص اقدام نمایید و یا با شماره تلفن های مؤسسه با ما در تماس باشید.