مفهوم سلامت و بیماری، دو مفهوم بسیار حیاتی در زندگی انسانی هستند که نقشی اساسی در فعالیت‌ها و چگونگی حیات دارا می‌باشند. سلامتی حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را می‌شناسد و قادر است با استرس‌های معمول زندگی مدارا کند. به عبارت دیگر سلامتی به این معناست که فرد برای جامعه مفید و سازنده بوده و با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.

سازمان بهداشت جهانی سلامتی را یک حالت رفاه جسمی، روانی و اجتماعی معرفی میکند و فقط جنبه‌‌‌ی فقدان بیماری و یا ناتوانی را سلامت قلمداد نمی کند.  لذا با این تعاریف می‌توان گفت که : سلامت فیزیکی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی، سلامت محیطی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی و سلامت شغلی، مؤلفه‌های سلامت انسان محسوب می شوند.

اهمیت سلامت درجامعه:

از بعد نیازمندی های سلامت مهمترین گروه مورد توجه در ایران جمعیت نوجوان و جوان می باشند .حدود یک میلیون عدم قبولی در کنکور در هر سال، وجود بیش از هزاران زندانی، بیش از میلیونها معتاد ، شیوع بالای خودکشی، میلیونها بیکار، قرار داشتن حدود ۲۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر مطلق، افزایش آمار دختران فراری و… از شواهد بارز اهمیت و ضرورت توجه به نیازهای بهداشت و سلامت جامعه در گروه های خاص می‌باشد.

 ضرورت مشاوره سلامت:

مشورت‌پذیری همچون سایر موارد از نیازهای ذاتی انسان است. چرا که انسان همواره برای اطمینان از رفتارها و عملکردهای خود در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی نیازمند مشورت و تایید دیگران است. در جامعه‌ی کنونی، گستردگی دامنه ی دانش بشری و یافته های روزافزون پژوهشی ، فناوری‌های پیشرفته و تخصصی، پیچیدگی زندگی اجتماعی و مصونیت از لجام گسیختگی فرهنگی از یک سو و نیاز به انتخاب شایسته‌ترین اسوه‌ها و الگو های زندگی فردی و اجتماعی و رهنمون شدن به طریق صواب و صلاح ، تشخیص و گزینش بهترین راه ها و اطمینان از عملکرد و رفتارها  از سوی دیگر ، ضرورت مشاوره در امور مختلف را برای همه انسان های عاقل و دور اندیش بیش از پیش روشن می نماید . چرا که همه رفتارهای فردی و اجتماعی برخاسته از باز خورد ها و نگرشهای ماست و باورها و بینش های ما بستر شکل‌گیری رفتارهای ما می باشد.

امروزه همه‌ی انسانها در هر مرتبه و مقامی که باشند، از هر پایه تحصیلی، مدارج علمی، تخصصی که برخوردار باشند، نیازمند شور و مشورت با صاحبان اندیشه و خرد هستند. دانش افزایی از طریق مطالعه و مشورت و بهره گیری از مشاوره با دیگران از ویژگی های صاحبان عقل است. مولا علی علیه السلام در تاکید این امر مهم می‌فرماید: «حق علی العاقل ان یستدیم الا ستر شاد و یترک الا ستبداد» برای شخص عاقل و خردمند شایسته است که همواره با بهره گیری از علوم و تجارب دیگران در صدد هدایت و رشد و تعالی خود باشد و هرگز دچار استبداد و خود رایی نگردد.

با ما باشید :

 این مؤسسه در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با همکاری کارشناسان و اساتید مجرب خدمات مشاوره‌ای خود را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد. لذا شما می توانید در صورت نیاز به هر بخش از خدمات مورد نیاز در خصوص مشاوره های سلامت از طریق لینک ثبت سفارش و تکمیل فرم مخصوص اقدام نمایید و یا با شماره تلفن های مؤسسه با ما در تماس باشید.