مشاوره در لغت به معنی مشورت کردن، همکاری کردن و رأی و دیدگاه کسی را در انجام امری خواستن است. مشاوره، واژه و اصطلاحی عمومی و کلی است که به معنای ارائه و دریافت مشورت و اطلاعات برای انجام بهتر یک کار، حل یک مشکل و یا رسیدن به هدفی خاص می‌باشد. فرآیند مشاوره در حقیقت تعاملی بین مراجع و مشاور است که این تعامل می‌تواند در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی،حقوقی،پژوهشی و … صورت پذیرد.

  • لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید
  • بارگزاری فایلهای رزومه ای و توضیحات مورد نظر از این بخش انجام می گیرد
  • نوع درخواست مشاوره را از این این لیست انتخاب نمایید.