«اختراع» به معنی راه‌حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است. این راه‌حل ممکن است به ایجاد دستگاه، محصول، روش، یا فرآیند کاملا جدید و یا فقط به بهبود جزئی در روند تولید یک محصول یا یک فرایندمربوط شود.اکثر اختراعات کنونی نتیجه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری های بلند‌مدت در تحقیق و توسعه هستند. بسیاری از پیشرفت‌های فنی ساده و ارزان با ارزش تجاری بالا، سودهای سرشار نصیب مخترعین آنها می‌کند.

چرا باید اختراع ثبت شود؟

ثبت اختراع به مالک آن  این حق را میدهد که از هر گونه سوء استفاده تجاری توسط دیگران جلوگیری نماید و خطرات ناشی از فعالیت جاعلین را تقلیل دهد. همچنین می‌تواند حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کند و یا در مقابل، مبالغ و یا حق امتیاز دیگری دریافت نماید. اجازه بهره‌برداری از اختراع به معنای صدور اجازه استفاده از آن و فروش اختراع به معنای انتقال حق مالکیت می باشد. دسترسی به بازارهای جدید، کمتر شدن احتمال نقض مخترع، توانائی بیشتر برای جذب منابع مالی، و امکان اقدام قانونی علیه سوءاستفاده‌کنندگان، از منافع ناشی از ثبت اختراع است.

مزایای ثبت اختراع:

اختراع، محصول تلاش فکری و عملی مخترع می‌باشد که در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی می‌تواند نمود پیدا کند.

پس از ثبت اختراع و اعطاء گواهی ثبت به مخترع، به صورت قانونی به دو نحو ،از ثبت اختراع حمایت می‌شود:

*حمایت ایجابی: یعنی به دارنده گواهی ثبت اختراع حق می‌دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره ببرد.

*حمایت سلبی: سایرین را مکلف می‌کند که به حقوق حاصل از آفرینش‌های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه نقض حق گواهی ثبت اختراع بدون اجازه مالک این حقوق می‌شود.

بنابراین مخترع بعد از ثبت اختراع امتیازات استفاده، تولید، فروش، صادرات و واردات و کالاهایی که به‌طور مستقیم از طریق این فرآیند به‌دست می‌آیند را ؛دارد.

باما باشید :

این موسسه مفتخر است با ارائه‌ی مشاوره و معرفی به مؤسسات معتبر در خصوص ثبت اختراعات در زمینه های علمی و فناوری از دستاوردهای دانشمندان و مخترعین جوان حمایت نماید. لذا شما می توانید در صورت نیاز به هر بخش از خدمات مورد نیاز در خصوص مشاوره‌های مربوط به ثبت اختراع  از طریق لینک ثبت سفارش و تکمیل فرم مخصوص اقدام نمایید و یا با شماره تلفن های مؤسسه با ما در تماس باشید.